Porozumienia i umowy

Warunkiem podjęcia współpracy z OJ Electronics A/S jest zaakceptowanie i podpisanie niżej wymienionych umów.

 

Umowa dostawcy

Standardowy kontrakt firmy OJ.

 

Zasady i warunki zakupów

To jest część naszego standardowego kontraktu.

 

Kodeks postępowania

 

Jeśli akceptują Państwo nasze warunki, prosimy o kontakt z naszym działem zakupów strategicznych w celu dalszych negocjacji.

About us

Introducing OJ Electronics
About OJ Electronics

For more than 50 years, we have designed and developed electronic controls for underfloor heating and HVAC.

Subscribe

to News
Subscribe to News

Sign up and receive the latest product news from OJ Electronics.

News

& Events
News from OJ Electronics

Stay updated on general news about OJ Electronics here.

Contact

OJ Electronics
Contact OJ Electronics

Dialogue and close cooperation is the shortest way to a perfect solution.