ZARZĄD:

„Jako odpowiedzialne, zorientowane rynkowo przedsiębiorstwo, wypełniamy wymogi rynku w zakresie rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój. Efektywność energetyczna jest czynnikiem o zasadniczym znaczeniu dla naszych klientów, a zrównoważony rozwój to jeden z parametrów, według których jesteśmy oceniani. Dla naszej firmy, która jest nakierowana na potrzeby rynku, głównym zadaniem jest dostarczanie produktów, jakich rynek ten wymaga – a są to produkty efektywne energetycznie i wytworzone w odpowiedzialny sposób.”
Erik Damsgaard,
Prezes Zarządu


 

DZIAŁ PRODUKCJI:

„Jako przedsiębiorstwo produkcyjne dążymy do maksymalizacji wydajności naszej produkcji, przy najniższej możliwej konsumpcji energii i uwzględnieniu w najwyższym możliwym stopniu kwestii ochrony środowiska.”

Henrik Laue,
Firmowy ambasador czystej technologii,
Dział Technologii Produkcji

 

DZIAŁ ROZWOJU:

„Naszym zadaniem jest opracowywanie energetycznie wydajnych produktów i rozwiązań. W związku z tym koncentracja na efektywności energetycznej jest naturalnym aspektem procesu rozwoju produktów i parametrem o pierwszorzędnym znaczeniu, który uwzględniamy we wszystkich naszych projektach.”

Tom Kragh,
Kierownik Działu RozwojuDZIAŁ ZAOPATRZENIA:

„Starannie wybieramy naszych dostawców w oparciu o kilka parametrów. Jednym z nich jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Im mniejszy jest wpływ procesu produkcji wykorzystywanych przez nas komponentów na środowisko i im mniejsze zużycie energii w jego trakcie – tym lepiej.”

Flemming Hansen,
Kierownik ds. Strategicznego Zaopatrzenia

Nasza marka

Know How Creates
Know How Creates

Know How Creates jest naszą obietnicą w Państwa kierunku: łączymy naszą wiedzę i doświadczenie w celu znalezienia najlepszego z możliwych rozwiązań.

Nasza misja

& wartości
Nasza misja & wartości

OJ Electronics podwyższa komfort życia i jakość otoczenia poprzez rozwiązania elektroniczne.

Subskrybuj

nowości
Subskrybuj nowości

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje o produktach OJ Electronics.

Kontakt z

OJ Electronics
Kontakt z OJ Electronics

Dialog i bliska kooperacja są najkrótszą drogą do znalezienia idealnych rozwiązań.