Gospodarka odpadami 

RoHs

OJ Electronics spełnia wymogi prawne dyrektywy RoHS (dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji), które ograniczają stosowanie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Chociaż ROHS jest często określana jako „dyrektywa bezołowiowa”, de facto ogranicza ona stosowanie następujących sześciu substancji:

 • Ołów (Pb)
 • Rtęć (Hg)
 • Kadm (Cd)
 • Sześciowartościowy chrom (Cr6+)
 • Polibromowane bifenyle (PBB)
 • Polibromowany eter difenylowy (PBDE)

PBB i PBDE to substancje opóźniające palenie, stosowane w wielu rodzajach tworzyw sztucznych.

Wszędzie, gdzie to możliwe, OJ Electronics przestawiło się na stosowanie procesów lutowniczych bez użycia rtęci. Obecnie, w produktach nowych generacji, rtęć została już całkowicie wyeliminowana i wszystkie te produkty są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS.
 

Dyrektywa WEEE

OJ Electronics spełnia także wymogi prawne dyrektywy WEEE (dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), które dotyczą zbiórki oraz utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów elektronicznych i promują odpowiedzialność producentów w tym zakresie.
Odpady elektroniczne to płytki z obwodami drukowanymi oraz komponentami oraz wszelkiego rodzaju małe i duże części elektroniczne, w tym elementy przeznaczone do montażu powierzchniowego (SMD). Duże części plastikowe, obudowy z tworzywa sztucznego, przewody i większe elementy metalowe płytek drukowanych są w najwyższym możliwym stopniu oddzielane i poddawane osobnej utylizacji.
Dodatkowo, OJ Electronics posiada wewnętrzne procedury w zakresie gospodarki odpadami, a wszyscy nowi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenie. Instrukcje w zakresie obchodzenia się z odpadami są zgodne z aktualnymi wymogami lokalnych i krajowych władz. Aktualnie OJ Electronics segreguje odpady na 20 różnych grup, z których każda wymaga innego traktowania:
 

 • Odpady kartonowe
 • Odpady papierowe (zwykłe)
 • Odpady papierowe (dokumenty poufne)
 • Odpady ogólne
 • Odpady spożywcze
 • Odpady metalowe
 • Zgorzelina cynowa/ołowiana z urządzeń lutowniczych
 • Topnik z urządzeń lutowniczych
 • Odpady tworzyw sztucznych – termoplastycznych (pokrywy, ramy, szpule po komponentach, itp.)
 • Odpady tworzyw sztucznych – tuby PCW po komponentach
 • Odpady tworzyw sztucznych – folia opakowaniowa, opakowania blistrowe,
 • folia transparentna, itp.
 • Odpady elektroniczne
 • Płytki z obwodami drukowanymi
 • Zbędne nośniki danych
 • Przewody
 • Baterie
 • Odpady chemiczne
 • Świetlówki
 • Opakowania szklane
 • Odzież zanieczyszczona rozpuszczalnikami i/lub pastą cynową

Nasza marka

Know How Creates
Know How Creates

Know How Creates jest naszą obietnicą w Państwa kierunku: łączymy naszą wiedzę i doświadczenie w celu znalezienia najlepszego z możliwych rozwiązań.

Nasza misja

& wartości
Nasza misja & wartości

OJ Electronics podwyższa komfort życia i jakość otoczenia poprzez rozwiązania elektroniczne.

Subskrybuj

nowości
Subskrybuj nowości

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje o produktach OJ Electronics.

Kontakt z

OJ Electronics
Kontakt z OJ Electronics

Dialog i bliska kooperacja są najkrótszą drogą do znalezienia idealnych rozwiązań.