Kontroluj swój system w czasie rzeczywistym

OJ Air Cloud® umożliwia dostęp do wielu informacji w formatach łatwych do wyświetlania i w czasie rzeczywistym – przez komputer (Windows, MAC), tablet (Android, iOS) i smartfon (Android, iOS). Poniżej znajduje się podsumowanie funkcji dostępnych w chili obecnej.

Widok pulpitu

Funkcja ‘dashboard view’ może być używana na wszystkich urządzeniach. Tutaj użytkownicy mogą monitorować systemy AHU oraz ich pracę w formie graficznej, która pokazuje bieżące alarmy A i B, urządzenia i rejestry działań użytkownika.

Widok mapy

Na komputerze OJ Air Cloud® umożliwia dostęp do ‘Map view’ (widoku mapy): wizualnej prezentacji wszystkich fizycznych lokalizacji systemów AHU, które są połączone z chmurą. Pozwala to planować wizyty serwisowe i czasy podróży z maksymalną efektywnością.

Urządzenia

Uzyskaj ogólny przegląd wszystkich systemów AHU połączonych z twoim kontem w OJ Air Cloud® – zarówno na widoku pulpitu jak i na widoku mapy. Jeżeli obsługujesz kilka systemów AHU, możesz uzyskać bezpośredni przegląd wszystkich swoich systemów z dowolnego miejsca - oraz szybko zidentyfikować wszelkie lokalizacje alarmowe. W razie potrzeby możesz również dodać nowe systemy AHU.

Widok urządzenia

Wybierz określony system z menu ‘Devices’ (urządzenia) w celu uzyskania dostępu do ‘Device view’ (widoku urządzenia), który zapewnia dostęp do następujących informacji:

  • Przegląd alarmów

Uzyskaj szybki przegląd alarmów powiązanych z wybranym systemem AHU. OJ Air Cloud® rejestruje alarmy, czas oraz system, w którym wystąpiły.

  • Konfiguracja urządzenia

Tutaj możesz nadać nazwę swoim systemom AHU i umiejscowić je na widoku mapy (przez wprowadzenie współrzędnych).

  • Praca urządzenia

Tutaj możesz zmieniać różne parametry systemu AHU, takie jak nastawa temperatury i strefa czasowa.

  • Harmonogram

Tutaj możesz zaplanować pracę systemu AHU na dwa kolejne lata – oraz zaplanować wszelkie okresy urlopów lub przestojów, podczas których system ten powinien pracować z ograniczoną mocą lub pozostawać całkowicie wyłączony.

  • Użytkownicy urządzenia

Pokaż wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do wybranego systemu AHU.

  • Widok tabeli

Lista wszystkich parametrów danego systemu AHU - takich jak tryb pracy, regulacja temperatury i regulacja wentylatora - oraz ich bieżące statusy. Dokładna lista będzie odzwierciedlała opcje przyłączone do danego systemu.

  • Przegląd graficzny

Graficzna wizualizacja bieżącej temperatury i ciśnienia systemu (powietrze nawiewane i wywiewane).

  • Widok graficzny do monitorowania

Tutaj znajdują się wizualizacje odczytów wykonywanych przez różne czujniki przyłączone do twojego systemu AHU. To umożliwia szybką wizualną identyfikację wszelkich błędów: możesz natychmiast zobaczyć wszelkie nietypowe lub nieumyślne odchylenia od normalnych krzywych.

Rejestr zmian dokonanych przez użytkownika

Użytkownicy mogą rejestrować wszelkie zmiany, które dokonują w systemie, dzięki czemu będą one widoczne dla każdego w przyszłości.

API

API (interfejs programowania aplikacji) oznacza, że możesz uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich danych w bazie i opracowywać swoje własne interfejsy, które będą pokazywały dokładnie te informacje, które potrzebujesz.